Tuotteemme

Keskity korjaamo- ja varaosabisnekseesi. Ohjelmistomme hoitaa rutiinit.

AutoFutur – ammattilaisen valinta autoalalle

Autokorjaamot, -varaosaliikkeet, raskas kalusto

AutoFutur on Pohjoismaiden käytetyin järjestelmä varaosaliikkeiden ja korjaamoiden toiminnanohjaukseen. Ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa, minkä ansiosta se on moderni, kattava ja helppokäyttöinen. AutoFuturia käyttää jo noin 2 000 autoalan yritystä useilla tuhansilla päätteillä.

Autoalan yrityksen toiminnan täytyy olla myös taloudellisesti kannattavaa. Laite- ja työkaluinvestointeihin sekä tietotaidon ylläpitämiseen kuluu joka kuukausi merkittävästi rahaa. Tarvitaan siis toimivaa laskutusta ja taloushallintoa sekä nopeutta rahan kierrossa. Kirjanpitokulut on saatava minimiin ja talouden seurannan on toimittava nopeasti. Lisäksi tuotteiden ja palvelujen hinnoittelu on oltava kannattavaa, ajankäytön suunnittelun tarkkaa sekä varaosien hankinnat tehokkaasti suoritettu.

KoneFutur – kokonaisratkaisu konealan ammattilaisille

Konekorjaamot ja varaosakauppa, työkaluliikkeet sekä pienkoneliikkeet

Kone-, varaosa-, ja työkalukauppa sekä huoltotoiminta vaativat tuekseen tehokkaat toiminnanohjauksen työkalut. Tuote- ja hintainformaation pitää olla reaaliajassa, ja tilausten ja varastokyselyiden tulee tapahtua ilman välivaiheita. Lähtökohta on, ettei yritys joudu käyttämään useita ohjelmia eri toimintojensa hallintaan.

Erillinen laskutusohjelma, kassakone, maksupääte, huollon varauskirja, tilausvihko, käsilähetteet, Excel-hinnastot ja toimittajien nettitilausjärjestelmät merkitsevät tiedon sirpaloitumista. Lisäksi hinnat eivät useinkaan pysy ajan tasalla, raportointi on hankalaa ja aika menee rutiiniluonteisiin tehtäviin. Integroituna ohjelmana KoneFutur käsittelee kaikkia yrityksen tietoja yhtenä selkeänä ja varmatoimisena kokonaisuutena. Perustoimintojen ohella yrityksen toimintaa voidaan kehittää mm. nopeasti tehtävillä kustannusarvioilla, tilaussopimuksilla ja automaattisilla tekstiviesteillä asiakkaille.